Εμείς οι πολίτες καλούμαστε να διαχειριστούμε τις προκλήσεις, να αναλάβουμε την ευθύνη για υπερβάσεις και εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα, από το ατομικό ως το θεσμικό επαναπροσδιορίζοντας σχέσεις, δομές και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Καλούμαστε να αναδείξουμε μία πολιτική που δρα υπέρ της κοινωνίας, υπέρ του πολιτισμού, υπέρ του περιβάλλοντος και των επόμενων γενεών.

Κοινή πεποίθηση όλων των πολιτών που ξεκινήσαμε το Σύνταγμα 2.0 είναι ότι χρειάζεται να συνδέσουμε την πολιτική άμεσα με τους πολίτες και αξιοποιώντας τη συλλογική νοημοσύνη να προδιαγράψουμε νέους και καινοτόμους τρόπους διακυβέρνησης, που θα εκφράζουν εμάς τους πολίτες και θα θεμελιώνουν τις αρχές της Δημοκρατίας και τις πολιτικής ελευθερίας.

Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η ώρα να εξετάσουμε ελεύθερα και ανενόχλητα τους θεμελιώδεις νόμους της πολιτείας. Να τους κατανοήσουμε, να τους αξιολογήσουμε και να τους επαναδιαμορφώσουμε χωρίς κομματικούς ή εκλογικούς περιορισμούς μέσα από νέους τρόπους διαβούλευσης και νομιμοποίησης που επιτρέπουν την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη διαρκή εξέλιξη τους.

Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ένα Σύνταγμα απτό και κατανοητό, που ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για τη χώρα. Ένα Σύνταγμα το οποίο να αποτελεί γνώση και κτήμα της κοινωνίας, να αποκτήσουμε μία πολιτειακή τεχνογνωσία που θα προάγει τον ρόλο του ενεργού πολίτη και την πολιτική παιδεία.

Αξιοποιώντας επιστημονικές εξελίξεις, σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία μπορούμε να συνεργαστούμε, να συν-διαμορφώσουμε, να συναποφασίσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε τους κανόνες της πολιτικής στη χώρας μας και ξεκινώντας από τις βάσεις των πολιτειακών και συνταγματικών θεσμών να συντελέσουμε στις ριζικές και επιτακτικές αλλαγές για τη χώρα μας.

Σήμερα, στην πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας μας και ευρύτερα, είναι επιτακτική ανάγκη εμείς οι πολίτες να αναδείξουμε το ανεκτίμητο πολιτιστικό κεφάλαιο του τόπου μας και τα ιδεώδη της ανθρωπότητας όπως της Δημοκρατίας, της Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης και να τα προάγουμε στην πράξη, στη χώρα μας και στον υπόλοιπο κόσμο.