Ποικιλότητα

Πιστεύουμε στη δύναμη της διαφορετικότητας και στις κοινωνικές και επεκτεινόμενες υπερβάσεις που μπορούμε να εξασφαλίσουμε μέσα από τη συμπερίληψη του “άλλου” και τη σύνθεση διαφορετικών προοπτικών. Επιδιώκουμε την αλληλεπίδραση ετερόκλητου κοινού σε κάθε δράση, εστιάζοντας σε όλα όσα μας ενώνουν ως πολίτες.

Aνοιχτότητα

Εργαζόμαστε μέσα σε ανοιχτές ομάδες εργασίας και διαθέτουμε το παραγόμενο υλικό ανοιχτά προς αξιοποίηση και εξέλιξη από κάθε ενδιαφερόμενο άτομο, ομάδα πολιτών ή οργανισμό. Στεκόμαστε με ανοιχτή διάθεση και πνεύμα μπροστά στο νέο και το διαφορετικό και παρέχουμε ανοιχτά τακτικές αναφορές για τις εξελίξεις και τη διαχείριση του εγχειρήματος.

Συμμετοχικότητα

Αναπτύσσουμε διαδικασίες και εφαρμογές διαβούλευσης σε φυσικό και διαδικτυακό χώρο που εξασφαλίζουν την άμεση συμμετοχή, την ελεύθερη έκφραση και την επικαιροποιημένη ενημέρωση των πολιτών. Εφαρμόζουμε νέες μεθόδους συμμετοχικής ηγεσίας και συμμετοχικού σχεδιασμού που εξασφαλίζουν δημιουργικά πλαίσια διαλόγου και προκαλούν νέα βιώματα συμμετοχής στα κοινά.

Δυναμική εξέλιξη

Η καινοτόμος φύση του εγχειρήματος απαιτεί διαρκή ανατροφοδότηση και επαναπροσδιορισμό της μεθοδολογίας βάσει των δυναμικών εξελίξεων που συμβαίνουν γύρω μας. Χωρίς η εξεύρεση συγκεκριμένου αποτελέσματος να γίνεται αυτοσκοπός, εστιάζουμε πρωτίστως στη διαδικασία αυτή καθεαυτή, αναζητώντας νέους τρόπους εξεύρεσης λύσεων. Δεν επιδιώκουμε τη γραμμική κατεύθυνση προς ένα προδιαγεγραμμένο στόχο, αλλά ακολουθούμε μια δυναμική πορεία που χαρακτηρίζεται από περιοδικές φάσεις ανατροφοδότησης.

Δέσμευση

Μας ενώνει η αφοσίωση στον κοινό σκοπό που απαιτεί συνεχείς προσωπικές και συλλογικές υπερβάσεις για την πραγμάτωση του. Δημιουργούμε κοινό έδαφος οραματισμού και δράσης, αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και τις κατάλληλες συνθήκες για αμοιβαία μάθηση και συλλογική διαχείριση αλλαγών.

Κοινά

Συνδημιουργούμε νέα πολιτειακή γνώση και εμπειρία, την οποία προσφέρουμε ως Κοινό Αγαθό, στο πεδίο ανάμεσα στη δημόσια και την ιδιωτική σφαίρα. Παράγουμε σε τοπικό επίπεδο γνώση και εμπειρία απαλλαγμένες από οποιονδήποτε νομικό, οικονομικό ή τεχνολογικό φραγμό και ως πρώτη ύλη για σχεδιασμό με δυνατότητα ανεξάντλητης χρήσης, επανάχρησης και διάθεσης σε διεθνές επίπεδο.