Γ’ στάδιο: Συντακτικό Φόρουμ Πολιτών [σχεδιασμός]


Περίπου 400 πολίτες συγκεντρώνονται σε κοινό τόπο για 3 μέρες για να επεξεργαστούν και να συζητήσουν τα δεδομένα από τα προηγούμενα στάδια και να αναπτύξουν συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για το Σύνταγμα της Ελλάδας.

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε υποομάδες εργασίας (μέθοδος ΣΣ Διασκέψεις Συναίνεσης) οι οποίες διευρύνουν τη συζήτηση σε μία συγκεκριμένη θεματική καθώς πρώτα ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας που έχουν προηγηθεί κατά το α’ & β’ στάδιο που έχουν σχέση με το ζήτημα που εξετάζουν. Μια επιτροπή ειδικών δίνει απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα των συμμετεχόντων, ο οποίοι συζητούν και καταλήγουν σε τελική πρόταση ανά θέμα. Οι υποομάδες παρουσιάζουν τις προτάσεις τους σε συναντήσεις ολομέλειας, συζητούν, αλληλεπιδρούν και τελικά διαμορφώνουν πολιτικές προτάσεις.

Στόχος διαδικασίας κατά το 3ο στάδιο της μεθοδολογίας Σύνταγμα 2.0 είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων για το περιεχόμενο του Συντάγματος που αποτυπώνουν τη βούληση των πολιτών και καθορίζονται μέσα από δημιουργικές και συναινετικές διαδικασίες.