Ως δημιουργικοί άνθρωποι και ελεύθεροι πολίτες έχουμε την ανάγκη και την ικανότητα να ξεκινήσουμε κάτι νέο και καινοτόμο και να βιώσουμε νέες εμπειρίες της Δημοκρατίας στη χώρα μας.

Το Σύνταγμα 2.0 αφορά στην ανάπτυξη μίας πρότυπης δημοκρατικής διαδικασίας σχεδιασμού και νομιμοποίησης ενός νέου συντάγματος για την Ελλάδα μέσα από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Το εγχείρημα βασίζεται στη δικτύωση και τη συνεργασία ενεργών πολιτών και ομάδων αναπτύσσοντας στην πράξη μία μεθοδολογία που επαναπροσδιορίζει τους τρόπους και τους όρους διαβούλευσης και προσβασιμότητας των πολιτών στις δημόσιες διαδικασίες. Προκαλούμε και διευκολύνουμε την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την συμμετοχή των πολιτών και μέσα από τοπικά συντακτικά εργαστήρια, ερευνητικές εφαρμογές πανελλαδικής εμβέλειας, φόρουμ τυχαία επιλεγμένων πολιτών και ποικίλες εφαρμογές διάχυσης αποτελεσμάτων αποκτούμε μια νέα πολιτειακή τεχνογνωσία.

Το Σύνταγμα 2.0 αποτελεί μία από τις δράσεις της πλατφόρμας πολιτικής καινοτομίας Πολιτεία 2.0 ( Πολιτεία 2ης γενιάς) μία πρόταση νέων πολιτών από την Ελλάδα που απέσπασε το Βραβείο Κοινού σε Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας, τον Νοέμβριο του 2012. [μάθε περισσότερα για την Πολιτεία 2.0]

Η μεθοδολογία για το Σύνταγμα 2.0 αξιοποιεί επιστημονικές εξελίξεις και σύγχρονες εφαρμογές της Δημοκρατίας και διαμορφώνεται σε 3 στάδια. [μάθε περισσότερα για τη μεθοδολογία Σύνταγμα 2.0]