Σε συνέχεια των εργαστηρίων πολιτών Σύνταγμα 2.0 ανά την Ελλάδα που εντάσσονται στην πρώτη φάση της πρότυπης διαδικασίας για ένα νέο Σύνταγμα για τη χώρα από τους πολίτες, πραγματοποιήθηκε το 4ο Εργαστήριο Πολιτών στη Θεσσαλονίκη. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 48 πολιτών.

Το εργαστήριο διοργανώθηκε με τη μέθοδο World Café, μία μέθοδο συζήτησης που διευκολύνει μεγάλο αριθμό ατόμων (από 10 έως 10.000 άτομα!) να συμμετέχουν και να αλληλεπιδράσουν, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την οικειότητα και την καλή και σε βάθος επικοινωνία μεταξύ τους. Οι συζητήσεις οργανώθηκαν σε τρεις κύκλους συζητήσεων των 20 λεπτών, με κεντρικά ερωτήματα: «Ποια είναι η πολιτεία στην οποία θέλουμε να ζούμε;» και «Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα χαρακτηριστικά της πολιτείας που φανταζόμαστε;». Η αποτύπωση και κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων έγινε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το σύνολο των συμμετεχόντων του εργαστηρίου αξιολόγησε θετικά ή πολύ θετικά τόσο τη μέθοδο και τη διοργάνωση, όσο και το ίδιο το εργαστήριο. Παράλληλα, σε ποσοστό 98% οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως πέτυχαν τους προσωπικούς στόχους συμμετοχής στο εγχείρημα και θα πρότειναν σε φίλους και γνωστούς τη συμμετοχή σε επόμενα εργαστήρια πολιτών Σύνταγμα 2.0.

Διαβάστε την έκθεση συγκομιδής του 4ου Εργαστηρίου Πολιτών ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2.0 >>

 


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

4o Εργαστήριο πολιτών για ένα Σύνταγμα δεύτερης γενιάς για την  Ελλάδα,

από τους πολίτες για τους πολίτες

Σάββατο 25 Απριλίου, ώρα 17.00 – 21.00

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Δήμου Θεσσαλονίκης

Σας καλούμε στο 4o Εργαστήριο Πολιτών για ένα Σύνταγμα δεύτερης γενιάς για την Ελλάδα, από τους πολίτες για τους πολίτες, που διοργανώνεται το Σάββατο 25 Απριλίου 2015, ώρα 17.00 – 21.00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1).

ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ!

Έπειτα από τις επιτυχημένες δράσεις του εγχειρήματος “Σύνταγμα 2.0” σε Αθήνα, Μεσολόγγι και Νέα Σμύρνη, πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη το 4ο Εργαστήριο Πολιτών. Το εγχείρημα “Σύνταγμα 2.0” επιχειρεί την ουσιαστική και δημιουργική συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας στη διαμόρφωση και την υπεράσπιση ριζικών αλλαγών στους τρόπους διακυβέρνησης της χώρας.

Τα Εργαστήρια Πολιτών “Σύνταγμα 2.0” σε Αθήνα, Μεσολόγγι, Νέα Σμύρνη, Θεσσαλονίκη και ανά την Ελλάδα πραγματοποιούνται με τη μέθοδο World Café. Η μέθοδος World Café αποτελεί μία απλή και κατανοητή μέθοδο διαλόγου, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκφράζονται ελεύθερα σε μικρές ομάδες, να συζητούν σε βάθος και να αναδεικνύουν κοινές ανάγκες, ιδέες και προτάσεις για την πολιτεία στην οποία θέλουν να ζουν. Το εργαστήριο απευθύνεται σε άτομα και ομάδες ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγέλματος και επιπέδου εκπαίδευσης, δημότες και κατοίκους της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.

Στόχος του εγχειρήματος είναι τα ποιοτικά δεδομένα που συγκεντρώνονται να αποτελέσουν τη βάση μίας πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου Συντάγματος για την Ελλάδα, από τους πολίτες για τους πολίτες. Αναλύσεις και δεδομένα της μεθοδολογίας κοινοποιούνται τακτικά στην ιστοσελίδα του εγχειρήματος (www.syntagma.politeia2.gr).

Το εργαστήριο πολιτών διοργανώνεται από τις ομάδες Dubium και Γειτονιές σε Δράση, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη ανήκει στο δίκτυο πόλεων του έργου «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» που υλοποιούν οι οργανισμοί κοινωνίας των πολιτών Culture Polis, Place Identity και Scify. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η είσοδος και συμμετοχή στο εργαστήριο πολιτών “Σύνταγμα 2.0” είναι ελεύθερη. Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, παρακαλούμε δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ.

Eπικοινωνία:
e-mail: [email protected]

 

Το εγχείρημα Σύνταγμα 2.0:

Το Σύνταγμα 2.0 αφορά στην ανάπτυξη μίας πρότυπης δημοκρατικής διαδικασίας σχεδιασμού και νομιμοποίησης ενός νέου συντάγματος για την Ελλάδα μέσα από την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Το εγχείρημα βασίζεται στη δικτύωση και τη συνεργασία ενεργών πολιτών και ομάδων αναπτύσσοντας στην πράξη μία μεθοδολογία που επαναπροσδιορίζει τους τρόπους και τους όρους διαβούλευσης και προσβασιμότητας των πολιτών στις δημόσιες διαδικασίες. Το Σύνταγμα 2.0 αποτελεί μία από τις δράσεις της πλατφόρμας πολιτικής καινοτομίας Πολιτεία 2.0 (Πολιτεία δεύτερης γενιάς) μία πρόταση νέων πολιτών από την Ελλάδα που απέσπασε το Βραβείο Κοινού σε Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας, τον Νοέμβριο του 2012.

Περισσότερες πληροφορίες για την πλατφόρμα Πολιτεία 2.0: www.politeia2.gr