Τα 3 στάδια της μεθοδολογίας

Α: Τοπικά συντακτικά εργαστήρια πολιτών

Μια σειρά από τοπικά Συντακτικά Εργαστήρια Πολιτών, σε όλη την Ελληνική επικράτεια, με ανοιχτή συμμετοχή πολιτών. Αναδεικνύονται απόψεις, αξίες και νέες ιδέες από τους πολίτες για το τί και το πώς θα ρύθμιζε ένα νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα για την Ελλάδα.

Β: Πανελλήνια δημοσκόπηση

Μία πανελλήνια δημοσκοπική έρευνα σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της Ελληνικής κοινωνίας βασισμένη στα δεδομένα της α’ φάσης, για την ανάδειξη των επικρατέστερων απόψεων και προτάσεων για το Σύνταγμα της Ελλάδας, από τους πολίτες.

Γ: Συντακτικό Φόρουμ Πολιτών

Μία σύνοδος τυχαία επιλεγμένων πολιτών διάρκειας 3 ημερών κατά την οποία συζητούνται τα δεδομένα από τα προηγούμενα στάδια και διαμορφώνονται συγκεκριμένα άρθρα και θέσεις για το Σύνταγμα της Ελλάδας.

Ιστορικό


Χαρτογράφηση Πρωτοβουλιών

Περισσότερα


Συνάντηση Πρωτοβουλιών

Περισσότερα


Εκδήλωση

Περισσότερα


Δημιουργία ομάδων εργασίας

Περισσότερα


Εργαστήριο Πολιτών #01 Αθήνα

Περισσότερα


Εργαστήριο Πολιτών #02 Μεσολόγγι

Περισσότερα


Εργαστήριο Πολιτών #03 Νέα Σμύρνη

Περισσότερα


Εργαστήριο Πολιτών #04 Θεσσαλονίκη

Περισσότερα