Τα 3 στάδια της μεθοδολογίας
Ιστορικό


Χαρτογράφηση Πρωτοβουλιών

Περισσότερα


Συνάντηση Πρωτοβουλιών

Περισσότερα


Εκδήλωση

Περισσότερα


Δημιουργία ομάδων εργασίας

Περισσότερα


Εργαστήριο Πολιτών #01 Αθήνα

Περισσότερα


Εργαστήριο Πολιτών #02 Μεσολόγγι

Περισσότερα


Εργαστήριο Πολιτών #03 Νέα Σμύρνη

Περισσότερα


Εργαστήριο Πολιτών #04 Θεσσαλονίκη

Περισσότερα